گلند

گلند چیست؟

گلند تابلو برق ( که به عنوان رابط کابل هم شناخته شده است ) ابزاری است که برای اتصال و ایمنی انتهای کابل به تجهیزات طراحی شده است. ادامه مطلب