فیوز مینیاتوری برق

در سیستم‌های برق‌رسانی، ممکن است گاهی خطا و یا اشتباهاتی به هر دلیلی ایجاد شود، با توجه به‌هم‌پیوستگی این سیستم در صورت عدم قطع برق در آن ناحیه، کل سیستم دچار آسیب خواهد شد، برای همین امر از انواع تجهیزات قطع کننده سریع مدار مانند فیوز قطع کننده مینیاتوری استفاده می‌شود. در ادامه نوشتار به چیستی، انواع و عملکرد سیستم فیوز مینیا‌توری خواهیم پرداخت و بیان خواهیم کرد که در صورت عدم وجود این فیوز ممکن است چه حوادثی رخ بدهد. اگر قصد دارید در مورد این موضوع اطلاعات بیشتری بدست بیاورید، می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

انواع فیوز مینیاتوری برق و عملکرد آن

آگهی بیشتر...