جک های هیدرولیک و پنوماتیک

تقریباً تمامی‌ جک‌هایی که برای انجام اعمال مکانیکی طراحی شده‌اند از یکی از ساختار‌های الکتریکی، هیدرولیکی و پنوماتیکی تبعیت می‌کنند. بین این سه مدل مکانیسم عملکرد، جک های هیدرولیک و پنوماتیک از نیروی سیالات برای انجام وظایف خود بهره می‌برند. بنابراین می‌توان انتظار داشت شباهت‌های زیادی بین این دو سیستم وجود داشته باشد. اما نخستین تفاوت در بین این دو سیستم، تفاوت در نوع سیال است. جک‌های پنوماتیکی نیروی سیال را با استفاده از جریان هوا یا گاز‌های تحت فشار تأمین می‌کنند؛ در حالی که در سیستم‌های هیدرولیک، نیروی مذکور توسط مایعاتی مانند آب یا روغن در بدنه سیستم انتقال می‌یابد. اگر قصد دارید تا در مورد جک های هیدرولک و پنوماتیک بیشتر بدانید، خوب است تا از مقاله زیر دیدن کنید تا اطلاعات مفیدی را بدست بیاورید.

جک های هیدرولیک و پنوماتیک، کدام بهتر است؟ 

آگهی بیشتر...