انواع پمپ آب

نمونه‌های زیادی از انواع پمپ آب وجود دارد که برای مصارف خانگی، صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این پمپ‌ها را می‌توان بر اساس مکانیسم عمل به چند دسته تقسیم نمود، اما تنوع مدل بین انواع مختلف نیز بسیار زیاد است. همین عامل سبب می‌شود افراد در هنگام انتخاب این دستگاه دچار سردرگمی و‌ تردید در انتخاب پمپ مناسب‌ شوند. علی‌رغم اینکه تمامی ‌پمپ‌های آب برای افزایش فشار آب و انتقال آن از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می‌شوند؛ اما باید توجه داشت که هرکدام از انواع پمپ آب برای پاسخ گویی به نیاز خاصی طراحی شده‌اند و گاهاً انتخاب اشتباه می‌تواند از عملکرد و همچنین میزان بهره‌وری آن بکاهد. برای انتخاب درست پمپ آب، مقاله زیر می‌تواند کمک شایانی به شما برساند. انواع پمپ آب کدامند و از هریک چه استفاده‌ای می‌شود؟

آگهی بیشتر...