الکتروموتور‌

الکتروموتور‌ها و ژنراتور‌ها تجهیزاتی هستند با بهره‌گیری از قوانین القای مغناطیسی و همچنین اثر میدان مغناطیسی روی ‌هادی‌ها وظایف مربوط به خود را انجام می‌دهند؛ با این تفاوت که ژنراتور‌ها قادرند با بهره گیری از اصول فیزیکی مذکور، نیروی مکانیکی از نوع حرکتی را به جریان الکتریکی تبدیل نمایند در حالی که الکتروموتور برای عملکردی دقیقاً مخالف آن طراحی شده است. به این ترتیب که الکتروموتور می‌تواند انرژی جریان الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل نماید. ایده اولیه ساخت الکتروموتور روی این اصل استوار است که با قرار گرفتن ‌هادی حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی، نیرویی از جانب میدان مغناطیسی بر روی ‌هادی اعمال می‌شود. از این نیرو می‌توان برای ایجاد حرکت دوار و یا خطی استفاده نمود. اگر مایل هستید تا در مورد این دستگاه‌های پرکاربرد اطلاعات بیشتری بدست بیاورید، مقاله زیر می‌تواند برای شما بسیار کمک کننده باشد.

الکتروموتور و کاربرد آن در صنعت 

آگهی بیشتر...