یخچال خورشیدی

در یخچال‌های خورشیدی، انرژی خورشید باعث به کار افتادن یخچال می‌شود. این سیستم‌های تبریدی از تمامی اجزای یخچال‌های سنتی مانند کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اواپراتور یا فریزر برخوردار هستند. تنها تفاوت آن‌ها با یخچال‌های معمولی این است که الکتریسیته مورد نیاز نه از طریق شبکه تأمین برق خانگی، بلکه به کمک پنل خورشیدی فراهم ‌می‌شود. بنابراین ‌می‌توان آن ها را به دو بخش Solar unite (واحد خورشیدی) و سیستم تبرید تقسیم کرد. برای اطلاعات بیشتر در مورد این نوع از یخچال می‌توانید مقاله کوتاه و مختصر زیر را مطالعه کنید.

یخچال خورشیدی چیست؟ چه افرادی باید این یخچال را تهیه کنند؟