کابل مس فشار قوی

کابل مس فشار قوی در محدوده ولتاژ عملیاتی بالاتر از 36 کیلوولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کابل‌ها دارای ساختار تماماً عایق هستند تا از بروز حوادث ناخواسته و تلفات انرژی جلوگیری نمایند. علاوه بر لایه عایق، ساختار‌های دیگری هم در کابل مس فشار قوی وجود دارد تا هدایت بهینه جریان را میسر کند. بیشترین استفاده از کابل مس فشار قوی با طول بلند در شبکه‌های هوایی یا زمینی توزیع و انتقال نیرو و یا در زیر دریا است، در حالی که برش‌های کوچکتر آن به عنوان کابل زمینی در مجتمع‌های مسکونی و تجاری، کارخانجات صنعتی، تأسیسات کارگاهی و همچنین پست‌های آب و برق کاربرد دارند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد کابل مس فشار قوی، مقاله زیر می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. کابل مس فشار قوی