راهنمای خرید سیم ارت روکشدار آلومینیوم

سیم ارت روکشدار آلومینیوم از جمله سیم‌های اتصال به زمین است که در سیم‌کشی ساختمان و تابلوهای برق به کار گرفته می‌شود. این نوع از سیم اتصال، یک نوع هادی اضافه است که مدارهای الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به طور معمول برای تخلیه جریان‌های اضافی به کار گرفته می‌شود. سیم ارت روکشدار آلومینیوم با انتقال جریان‌های نشتی به زمین مانع از برق گرفتگی می‌شود؛ ادامه مطلب