کابل آلومینیوم زمینی فشار متوسط

کابل آلومینیوم زمینی فشار متوسط از نظر ساختار با نمونه‌هایی که در شبکه هوایی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد شباهت‌های فراوانی دارد، تنها وجه تفاوت آن‌ها استفاده از یک لایه محافظ در کابل آلومینیوم زمینی فشار متوسط، به منظور تقویت لایه حفاظتی کابل و ممانعت از ایجاد بریدگی و یا هر گونه آسیب فیزیکی ناخواسته است. زره عمر کابل آلومینیوم زمینی فشار متوسط را افزایش داده و عملکرد، قابلیت اطمینان و ایمنی هسته کابل را بهبود ‌می‌بخشد. اگر قصد دارید تا در مورد این کابل اطلاعات بیشتری بدست بیاورید، مقاله زیر می‌تواند کمک زیادی به شما برساند.

کابل آلومینیوم زمینی فشار متوسط