آنتن تلویزیون

به طور کلی آنتن دستگاهی است که امواج الکترومغناطیسی را در یک خلاء جمع‌آوری می‌کند و این امواج را در خطوط مختلف انتقال پخش می‌کند. به فرایند دریافت امواج آنتن می‌گویند. یک آنتن توانایی پخش سیگنال‌های خطوط انتقال را به صورت امواج به فضا را دارد؛ در این شرایط به آن آنتن انتقال‌دهنده می‌گویند. به طور معمول آنتن یکی از بخش‌های مهم و اساسی رادیو، تلویزیون و به صورت کلی دستگاه‌های ارتباطی بی‌سیم است.

یکی از لوازم ضروری و اساسی در تلویزیون برای دریافت انرژی الکتریکی و تبدیل آن به امواج رادیویی، آنتن است. به طور کلی آنتن تلویزیون آنتنی است که به صورت ویژه برای جمع‌آوری سیگنال‌های تلویزیونی پخش‌شده تولید می‌شود. آنتن تلویزیون به ۲ نوع آنتن داخلی یا آنتن خارجی تقسیم می‌شود. در ادامه بیشتر با آنها آشنا می‌شویم.

آنتن تلویزیون چیست؟ انواع آن کدامند؟

آگهی بیشتر...