موتور آسانسور

موتور آسانسور، قلب آسانسور و مهم‌ترین بخش در آسانسور است و  عامل اصلی حرکت و جابه‌جایی آن است. موتور آسانسور در واقع یک نوع الکتروموتور است که وظیفه بالا یا پایین بردن آسانسور را برعهده دارد و تولید‌کننده نیروی حرکتی برای حرکت و جابه‌جایی آسانسور است. به عبارت دیگر، موتور آسانسور، وظیفه تولید نیرو و حمل و جابه‌جایی وزن کابین به‌اضافه‌ی بار و یا جرمی که در داخل آسانسور است، را بر‌عهده دارد. علاوه بر این موضوع، این الکتروموتور باید بتواند میزان سرعت و شتاب حرکت اتاقک آسانسور (سرعت یکنواخت در هنگام حرکت و یا کاهش سرعت در هنگام توقف) را نیز کنترل نماید. اگر قصد دارید تا در مورد عملکرد این موتور فوق العاده و همچنین انواع آن بیشتر بدانید، بهتر است مقاله زیر را از دست ندهید!

انواع موتور آسانسور، کدام موتور انتخاب بهتری است؟

آگهی بیشتر...