مفصل ،کاور و سرکابل فشار متوسط

در حوزه برق شبکه و انتقال برق، امنیت کابل‌ها،  شبکه و انتقال بهینه برق اهمیت زیادی دارد. سه عدد از ابزارهایی که در انتقال برق فشار متوسط تاثیر به سزایی دارند عبارتند از مفصل، کاور و سرکابل فشار متوسط. مفصل فشار متوسط وظیفه اتصال دو کابل الکتریکی یا دو کابل برق را به یکدیگر دارد. کاور فشار متوسط وظیفه ایجاد عایق و افزایش امنیت بیشتر برای تعمیرکاران برق شبکه را برعهده دارد. سرکابل فشار متوسط هم وظیفه اتصال کابل‌های زمینی به تجهیزات شبکه را برعهده دارد. برای آگاهی بیشتر در مورد این ابزار آلات، می‌توانید به مقاله زیر مراجعه کنید تا هرگونه ابهام در مورد این موضوع را برطرف کنید.

 آشنایی کامل با مفصل، کاور و سرکابل فشار متوسط

آگهی بیشتر...