مقره های شبکه فشار متوسط

مقره عایق الکتریکی است که در مسیر انتقال کابل به برج متصل شده و مورداستفاده قرار می‌گیرد. در خطوط انتقال برق سیم‌های برق باید از برج‌های انتقال عایق شده و با گذر از مقره‌ها، هیچ‌گونه نشتی در جریان اتفاق نخواهد افتاد. در کل اگر بخواهیم موضوع را به شیوه‌ای ساده‌تر توضیح بدهیم باید بگوییم که مقره وسیله قطع اتصال سیم از تیر برق و یا هر وسیله‌ای است که بر روی آن قرارگرفته است. در این مطلب تمرکز اصلی ما بر مقره های شبکه فشار متوسط است. اگر قصد دارید تا اطلاعات بیشتری در مورد این موضوع بدست بیاورید، می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

مقره های شبکه فشار متوسط