استان
فیلتر
 • همه آگهی ها
فیلترهای انتخابی: تجهیزات شبکه توزیع برقفشار متوسطترانسفورماتورترانسفورماتور توزیع
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

ترانسفورماتور توزیع

ترانسفورماتور توزیع

ترانسفورماتورهای برق صنعتی در طیف وسیعی از صنایع برای افزایش یا کاهش سطح جریان و ولتاژ در مدار استفاده می شوند. آن ها قادرند ضمن ایجاد تغییر در سطح جریان و میزان ولتاژ، توان کلی را حفظ نمایند. معمولاً افراد از اهمیت نقش ترانسفورماتور توزیع در شبکه های انتقال و توزیع برق اطلاع ندارند؛ اما به شما اطمینان می دهم پس از مطالعه مقاله کوتاه زیر دیدگاه شما تغییر خواهد کرد.

ترانسفورماتور توزیع برق چیست؟ 

 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  2 ساعت قبل در تهران
 • 10,000 تومان
  ترانسفورماتور توزیع
  4 ساعت قبل در اهواز
 • 9,200,000 تومان
  ترانسفورماتور توزیع
  11 ساعت قبل در تهران
 • 2,000,000 تومان
  ترانسفورماتور توزیع
  12 ساعت قبل در تهران
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  5 روز قبل در شهریار
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  2 هفته قبل در یزد
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  3 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  3 هفته قبل در بابل
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  3 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  3 هفته قبل در یزد
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  3 هفته قبل در ساری
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  3 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  4 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  4 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  4 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  1 ماه قبل در اصفهان
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  1 ماه قبل در شهرکرد
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  2 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  2 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  2 ماه قبل در نجف آباد
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  2 ماه قبل در بجنورد
 • 78,000,000 تومان
  ترانسفورماتور توزیع
  2 ماه قبل در مشهد
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  2 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  2 ماه قبل در
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  2 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  2 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  2 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  2 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  2 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  3 ماه قبل در همدان
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  3 ماه قبل در کرج
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  3 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  3 ماه قبل در مشهد
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  3 ماه قبل در ساری
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  3 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  3 ماه قبل در خرم آباد
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  3 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  3 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  3 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  ترانسفورماتور توزیع
  3 ماه قبل در تهران
 • آگهی بیشتر...