تجهیزات ترانسفورماتور

تجهیزات ترانسفورماتور شامل ماژول‌ها یا سیستم‌های تخصصی ‌می‌شوند که برای عملکرد صحیح، آزمایش و یا نظارت بر پارامترهای الکتریکی و مکانیکی ترانسفورماتورها و سایر دستگاه‌های مرتبط طراحی شده‌اند. ترانسفورماتورها در صورت نگهداری و سرویس‌دهی منظم ‌می‌توانند خدمات قابل اعتمادی را برای مدت زمان طولانی ارائه دهند. اما برای رعایت نکات مربوط به نگهداری و تعمیر آن‌ها ابتدا باید تجهیزات ترانسفورماتور را به درستی شناخت و از عملکرد آن‌ها مطلع بود. انواع متداول تجهیزات ترانسفورماتور شامل هسته، سیم پیچ، مواد عایق، روغن ترانسفورماتور، شیر تعویض، محافظ، هواگیر، لوله‌های خنک کننده، رله بوخهولز و دریچه انفجار ‌می‌شود. در مقاله زیر کاربردهای تجهیزات ترانسفورماتور‌ها را با هم بررسی ‌می‌کنیم.

تجهیزات ترانسفورماتور و نقش آن‌ها در سیستم‌های توزیع

آگهی بیشتر...