لیبل سیم و کابل

سیم و کابل‌هایی که برای پروژه‌های الکتریکی فروخته می‌شوند هرکدام دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند تا شما را برای انجام عملیات‌های مورد نظر یاری کنند. اطلاعات مختلف روی این هادی‌ها به صورت حروف، اعداد و عبارات درج شده‌اند تا مواد سیم، اندازه سیم، نوع عایق مورد استفاده روی سیم‌های رسانا و سایر ویژگی‌ها را مشخص نمایند. اما در فعالیت‌های صنعتی و یا تابلو‌های برق سیم‌ها پیچ و تاب می‌خورند و خواندن اطلاعات روی آن‌ها در اغلب موارد مقدور نیست. به همین منظور استفاده از لیبل سیم و کابل ضرورت پیدا می‌کند. علاوه بر این لیبل سیم و کابل به شما کمک می‌کند که از مبدأ و مقصد هادی‌ها، نوع استفاده از آن، جریان موجود در سیم و سایر موارد مرتبط با شبکه کسب اطلاع نمایید. اگر قصد دارید تا در مورد این موضوع اطلاعات بیشتری بدست بیاورید، خوب است تا مقاله زیر را مطالعه کنید.

لیبل سیم و کابل، انواع و کاربرد