مقره فشار ضعیف

مقره های برق در مسیر انتقال برق نقش بسیار مهم و کاربردی را ایفا می کنند، به صورتی که در صورت عدم وجود آن‌ها در هر کدام از قسمت های نگه دارنده، هر لحظه امکان قطع مسیر انتقال وجود دارد. در این مطلب تمرکز اصلی ما بر مقره فشار ضعیف است. برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع، به لینک زیر مراجعه کنید:

مقره فشار ضعیف