سکسیونر هوایی گازی

برای رسیدن به اهدافی چون مدیریت بهینه و جامع سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی، کاهش قطعی جریان برق و کنترل شبکه توزیع، به کلیدهایی هوشمند و با تکنولوژی روز دنیا نیاز است. از این رو باید یک سیستم خوش تع ریف برای کابران امروز صنعت برق ایجاد نمود. به این سکسیونرها، سکسیونر گازی قابل قطع زیر بار نیز گفته می­شود که دو نوع هوایی و زمینی دارند. سکسیونر هوایی گازی با عایق گاز SF6 کیفیتی مناسب، کارایی بالا و ضریب اطمینان عالی طراحی گردیده‌اند. این سکسیونر قابل‌ استفاده و بهره‌برداری در تمامی شبکه‌های توزیع فشار متوسط (۲۰ کیلوولت) و مانور در قطع و وصل شبکه‌های توزیع با قدرت قطع ۶۳۰ آمپر است. سکسیونر هوایی گازی

سکسیونر

تماس بگیرید
سکسیونر هوایی
2 ماه قبل در ساری