تیر برق چوبی فشار ضعیف

از انواع پایه‌های برق که از گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفتند می‌توان به تیر برق چوبی اشاره کرد. این تیرها برای شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط کاربرد دارند و نوع تیر برق چوبی فشار ضعیف آن حدودا ۹ متر است. این تیر برق‌ها مقرون به‌صرفه هستند و همچنان در بسیار از مسیرهای ناهموار و کوهستانی استفاده می‌شوند. چوب درختانی مانند درختان سوزنی برگ شامل کاج تدا ، کاج تهران و کاج زربین،درختان پهن برگ شامل راش، ممرز، تبریزی، صنوبر، افرا، اکالیپتوس و انجیلی برای ساخت پایه‌های چوبی گزینه مناسبی محسوب می‌شوند.تیر برق چوبی فشار ضعیف چیست؟