استان
فیلتر
 • همه آگهی ها
فیلترهای انتخابی: اداری و مسکونی و آسانسورتاسیسات برودتچیلر
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

چیلر - تکه‌کابل

چیلر چیست؟

چیلر نوعی دستگاه خنک کننده است که وظیفه آن جذب گرمای جریان سیال با کمک سیکل تبرید است. از این مایع می‌توان برای خنک کردن هوا یا وسایلی استفاده کرد و به طور معمول در یک چرخه و در داخل مبدل حرارتی جریان دارد.

چیلر چیست؟ هرآنچه که درباره چیلر باید بدانید

 • 60,000,000 تومان
  چیلر
  4 روز قبل در اهواز
 • توافقی
  چیلر
  2 هفته قبل در اصفهان
 • 11,111 تومان
  چیلر
  2 هفته قبل در
 • توافقی
  چیلر تهویه
  3 هفته قبل در کرمانشاه
 • توافقی
  چیلر
  3 هفته قبل در
 • 1,000,000 تومان
  چیلر
  3 هفته قبل در تهران
 • 1,111 تومان
  چیلر
  3 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  چیلر
  3 هفته قبل در قم
 • توافقی
  چیلر
  3 هفته قبل در اصفهان
 • توافقی
  چیلر
  4 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  چیلر
  4 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  چیلر
  1 ماه قبل در اصفهان
 • توافقی
  چیلر
  1 ماه قبل در اصفهان
 • توافقی
  چیلر
  1 ماه قبل در بوشهر
 • توافقی
  چیلر
  1 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  چیلر
  1 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  چیلر
  1 ماه قبل در رشت
 • توافقی
  چیلر
  1 ماه قبل در تبریز
 • توافقی
  چیلر
  1 ماه قبل در اهواز
 • توافقی
  چیلر
  1 ماه قبل در اصفهان
 • توافقی
  چیلر
  1 ماه قبل در شیراز
 • توافقی
  چیلر
  1 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  چیلر
  1 ماه قبل در مشهد
 • توافقی
  چیلر
  2 ماه قبل در رشت
 • توافقی
  چیلر
  2 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  چیلر
  2 ماه قبل در مشهد
 • توافقی
  چیلر
  2 ماه قبل در قم
 • توافقی
  چیلر
  2 ماه قبل در اصفهان
 • توافقی
  چیلر
  2 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  چیلر
  2 ماه قبل در رشت
 • توافقی
  چیلر
  2 ماه قبل در شیراز
 • توافقی
  چیلر
  2 ماه قبل در اصفهان
 • توافقی
  چیلر
  2 ماه قبل در شیراز
 • 45,000,000 تومان
  چیلر
  2 ماه قبل در تهران
 • 20,000,000 تومان
  چیلر
  2 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  چیلر
  2 ماه قبل در شیراز
 • توافقی
  چیلر
  2 ماه قبل در شیراز
 • توافقی
  چیلر
  2 ماه قبل در مشهد
 • توافقی
  چیلر
  3 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  چیلر
  3 ماه قبل در شیراز
 • توافقی
  چیلر
  3 ماه قبل در نسیم شهر
 • توافقی
  چیلر
  3 ماه قبل در مشهد
 • توافقی
  چیلر
  3 ماه قبل در اصفهان
 • توافقی
  چیلر
  3 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  چیلر
  3 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  چیلر
  3 ماه قبل در بوشهر
 • آگهی بیشتر...