کوپلینگ 

در سیستم‌های مکانیکی، هرگاه بخواهیم دو شفت دوار را به هم متصل کنیم، دو گزینه در برابر ما قرار دارد. در مواقعی که اتصال موقت مد نظر ماست، از سیستم کلاچ استفاده می‌کنیم و هنگامی‌ که قصد داشته باشیم بین دو محور چرخنده اتصال دائمی برقرار کنیم، کوپلینگ‌ها بهترین ابزار برای انجام این کار هستند. در واقع کوپلینگ انتقال قدرت مکانیکی را از یک شفت به شفت دیگر میسر می‌کند. برای آگاهی از انواه کوپلینگ و همچنین نحوه عملکرد این ابزار، می‌توانید از مقاله زیر استفاده کنید.

انواع کوپلینگ کدامند و وظیفه هرکدام چیست؟

آگهی بیشتر...