بوستر برق

بوستر برق می‌تواند انرژی جریان ورودی را در خازن‌های سلف ذخیره نماید تا در مواقع نیاز با رها کردن آن به بار در ولتاژ بالاتر دست پیدا کند. بنابراین هدف نهایی ما برای استفاده از بوستر برق، افزایش ولتاژ ورودی به سطح بالاتر است. اما این که در چه مواردی به این قابلیت در مدار الکتریکی نیاز داریم؛ موضوعی است که در مقاله زیر به بررسی آن پرداخته شده است.

بوستر برق چیست و چرا باید از آن استفاده کرد؟