اتوبوستر‌

نوسان ولتاژ یا به عبارتی افزایش و کاهش آن می‌تواند سلامت کلیه دستگاه‌های متصل به جریان الکتریسیته را به خطر بیاندازد. اتوبوستر‌ها (Automatic Voltage Regulator or AVR) یکی از ابزار‌های مهم برای حفظ سطح ثابت ولتاژ مورد نیاز برای تجهیزات الکتریکی هستند. به کمک این دستگاه‌ها می‌توانیم همواره منبع تغذیه ثابت و قابل اعتمادی را در اختیار داشته باشیم. برای اطلاعات بیشتر در مورد این دستگاه و آگاهی از نحوه عملکرد آن، مقاله زیر می‌تواند کمک خوبی به شما برساند.

اتوبوستر چیست و چگونه ولتاژ را کنترل می‌کند؟