المنت تسمه ای

المنت تسمه ای دستگاه گرمایش دایره‌ای شکل است که در آن انتقال حرارت به روش رسانایی انجام می‌شود. این نوع المنت یکی از بهترین گزینه‌ها برای ایجاد گرمای متمرکز و غیر مستقیم در اطراف سطح لوله، تیوب یا ظروف استوانه‌ای است. برای آشنایی با 3 نوع اصلی المنت و ویژگی‌های هریک از آن‌ها، مقاله زیر می‌تواند برایتان بسیار مفید باشد.

المنت تسمه ای چیست و انواع آن کدامند؟