المنت لوله ای

المنت‌های لوله ای حرارت تولید شده را از طریق هدایت، همرفت و یا تابش به محیط اطراف انتقال می‌دهند و با توجه به این که کویل‌ها درون غلاف پرس شده قرار می‌گیرند، می‌توان آن‌ها را برای انواع محیط‌های مایع و گاز استفاده نمود. صرف نظر از تفاوت‌های ساختاری المنت‌های لوله ای با یکدیگر، حرارت تولید شده در آن‌ها ابتدا مستقیماً به محیط اطراف تابش می‌شود؛ در ادامه با توجه به محیط اطراف این تجهیزات گرمایشی (مایع، گاز یا هوا)، انرژی گرمایی از طریق جریان همرفت منتقل می‌گردد. همچنین می‌توان به کمک سیستم‌های تهویه یا دمنده‌های هوای گرم در محیط‌های گازی و یا به کمک پمپ یا هم زن در سیالات مایع، گرما را هدایت نمود.

اگر مابل هستید تا در مورد المنت لوله ای اطلاعات بیشتری بدست بیاورید، مقاله زیر می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

تمام اطلاعات مورد نیاز شما در مورد المنت لوله ای

المنت

تماس بگیرید
المنت لوله ای
2 روز قبل در تهران