کلید روغنی

علی رغم اینکه کلید روغنی یکی از قدیمی‌‌ترین انواع کلید‌های برق است، اما همچنان در زمره تجهیزات مهم و ضروری در سیستم‌های الکتریکی به شمار می‌آید. این دسته از تجهیزات با کاهش قوس الکتریکی به تنظیم سیستم‌های برقی کمک می‌کنند.

درون ساختار کلید روغنی کنتاکت‌هایی وجود دارد که قطع و وصلی جریان را انجام می‌دهند. وظیفه اصلی روغن حفظ امنیت در هنگام اتصال و جداسازی این کنتاکت‌ها است. هنگامی‌که یک خطا در سیستم رخ می‌دهد، کنتاکت‌های کلید قطع می‌شوند، در همین لحظه یک قوس بین کنتاکت‌ها ایجاد می‌گردد. در کلید روغنی، وجود روغن عایق اطراف کنتاکت‌ها به کنترل و خاموش کردن قوس الکتریکی ایجاد شده کمک می‌کند. بنابراین کاربرد‌های این نوع از کلید‌های مدار بسیار بالاست. اگر قصد دارید تا در مورد کلیک روغنی بیشتر بدانید، مقاله مختصر و مفید زیر می‌تواند برای شما بسیار کمک کننده باشد.

کلید روغنی، راهکاری برای مقابله با قوس الکتریکی