در این زمینه بخوانید

 هر آنچه که باید درباره خانه هوشمند بدانید

 هر آنچه که باید درباره خانه هوشمند بدانید

بشر از همان ابتدا به فکر ساخت خانه‌ای راحت بوده و هست و خواهد بود. در این مسیر نیز ابتکارهای زیادی به عمل آورده است. ابتدا غار سپس خانه‌های کاه گلی و اکنون خانه‌های معمولی فعلی. اما در آینده خانه‌های هوشمند سراسر زندگی ما را خواهند گرفت. تصور اینکه چراغ‌ها خودشان خاموش شوند و از رخت خواب بلند نشوید! تصور اینکه درب خودش قفل شود و شما نگران باز ماندن درب نباشید، یا تصور اینکه حتی از دور هم خانه خود را تحت نظر دارید! این موارد دیگر رویا و تصور نیست بلکه به واقعیت پیوسته است. خانه هوشمند تمامی آنچه از رفاه و آسایش در خانه لازم دارید را دارد. برای در این مقاله از تکه کابل قصد داریم با ویژگی‌های خانه هوشمند آشنا شویم. با ما همراه باشید.