• 1- آیا تکه کابل فروشنده این کالاست؟
  • ۲- قیمت این کالا چقدر است؟
  • ۳- آیا می‌توانم به فروشنده اعتماد کنم؟

  • در این زمینه بخوانید

    4 نوع چسب برق و نکات مهم برای خرید آن‌ها

    4 نوع چسب برق و نکات مهم برای خرید آن‌ها

    در هنگام کار با سیم‌های حاوی جریان برق به دو دلیل باید از چسب برق استفاده نماییم. وظیفه چسب برق جلوگیری از اتصال سیم‌های بدون روکش با یکدیگر و به وجود آمدن اتصال کوتاه بین آن‌هاست. اتصالی بین سیم‌های برق می‌تواند سبب از کار افتادن قطع کننده مدار الکتریکی یا سوختن فیوز شود که در نتیجه آن تمامی ‌تجهیزات برقی برای مدتی از دسترس خارج می‌شوند. علاوه بر این موضوع، اتصال کوتاه بین سیم‌های بدون روکش یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز آتش سوزی در خانه‌ها و واحد‌های تجاری و صنعتی است.