• 1- آیا تکه کابل فروشنده این کالاست؟
  • ۲- قیمت این کالا چقدر است؟
  • ۳- آیا می‌توانم به فروشنده اعتماد کنم؟

  • در این زمینه بخوانید

    استابلایزر

    استابلایزر

    پس از آن که بشر انرژی الکتریسیته را به خدمت گرفت، اختراعات و ساخت دستگاه‌هایی که با نیروی الکتریکی یا همان برق کار می‌کردند شروع شدهو رونق گرفت؛ تا جایی که امروزه تقریباً ممکن نیست به محلی پا بگذارید که هیچ اثری از نیروی برق یا دستگاهی وابسته به برق در آن نباشد. اما این پیشرفت نیز مانند تمامی ‌پیشرفت‌ها مخاطرات متناسب با خود را همراه داشت؛ زیرا اگر در برخورد با انرژی الکتریکی اقدامات امنیتی لحاظ نشود، خسارات جبران ناپذیر مالی و جانی در پی خواهد بود. در این زمان بود که ابزار و دستگاه‌های محافظتی و امنیتی در زمینه برق پا به عرصه گذاشتند تا ما و دستگاه‌های وابسته به انرژی الکتریکی را از مخاطرات در امان نگاه دارند؛ یکی از مهم ترین اعضای این گروه استابلایزر نام دارد. در این مقاله به معرفی، روش کار و انواع استابلایزر می‌پردازیم.