استان
فیلتر
 • همه آگهی ها
فیلترهای انتخابی: اداری و مسکونی و آسانسورکلید و پریز
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

کلید و پریز تکه‌کابل

کلید و پریز

کلید و پریز یکی از لوازم الکتریکی ساختمان است که برای کنترل یا انتقال جریان برق استفاده می‌شود. به عبارت دیگر برای قطعی و وصلی برق کاربرد دارد. کلید و پریزها در طرح‌ها و اندازه‌های مختلف ساخته می‌شوند و بعضاً بسیار زیبا هستند و قرار گرفتن آن‌ها روی دیوار، زیبایی و جلوه خوبی به فضای محیط می‌بخشد. حتی می‌توانید با توجه به طرح و رنگ کاغذ دیواری منزل، مدل مناسب کلید و پریز را انتخاب کنید. اگر مایل هستید تا اطلاعات بیشتری در مورد کلید پریز مانند ساختمان آن‌ها و نحوه عملکرد آن‌ها بدست بیاورید، می‌توانید از مقاله زیر بهره ببرید.

کلید و پریز، از گذشته تا کنون 

 • 150,000 تومان
  کلید و پریز
  5 روز قبل در تهران
 • 850,000 تومان
  کلید و پریز
  6 روز قبل در مشهد
 • 35,000 تومان
  کلید و پریز
  6 روز قبل در قم
 • 16,000 تومان
  کلید و پریز
  6 روز قبل در شیراز
 • 46,000 تومان
  کلید و پریز
  1 هفته قبل در شیراز
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 هفته قبل در
 • توافقی
  کلید و پریز
  2 هفته قبل در گرگان
 • توافقی
  کلید و پریز
  2 هفته قبل در اصفهان
 • توافقی
  کلید و پریز
  2 هفته قبل در یزد
 • توافقی
  کلید و پریز
  2 هفته قبل در اردبیل
 • توافقی
  کلید و پریز
  2 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  کلید و پریز
  2 هفته قبل در اراک
 • توافقی
  کلید و پریز
  2 هفته قبل در کرج
 • توافقی
  کلید و پریز
  3 هفته قبل در شیراز
 • توافقی
  کلید و پریز
  3 هفته قبل در مشهد
 • 22,000 تومان
  کلید و پریز
  3 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  کلید و پریز
  3 هفته قبل در کرمان
 • توافقی
  کلید و پریز
  3 هفته قبل در اصفهان
 • توافقی
  کلید و پریز
  4 هفته قبل در سنندج
 • توافقی
  کلید و پریز
  4 هفته قبل در مشهد
 • 35,000 تومان
  کلید و پریز
  4 هفته قبل در تهران
 • 22,700 تومان
  کلید و پریز
  4 هفته قبل در
 • 17,000 تومان
  کلید و پریز
  4 هفته قبل در تهران
 • توافقی
  کلید و پریز
  4 هفته قبل در اصفهان
 • توافقی
  کلید و پریز
  4 هفته قبل در مشهد
 • توافقی
  کلید و پریز
  4 هفته قبل در پیشوا
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در تهران
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در تهران
 • 597,000 تومان
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در مشهد
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در زنجان
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در مشهد
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در کرج
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در اراک
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در اصفهان
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در زاهدان
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در کرمان
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در اصفهان
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در رشت
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در اصفهان
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در یاسوج
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در رشت
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در اصفهان
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در رشت
 • توافقی
  کلید و پریز
  1 ماه قبل در تهران
 • آگهی بیشتر...