شرایط واگذاری انشعاب برق کشاورزی

شرایط واگذاری انشعاب برق کشاورزی چیست؟

10560 بازدید آموزش در صنعت برق / علم و تکنولوژی در صنایع برق و مخابرات

در بخش کشاورزی برای امور مختلفی نیاز به برق هست، برای آبیاری اتوماتیک، روشنایی درون محوطه و هر کاربرد دیگری که نیاز هست. امروزه با توجه به مکانیزه شدن کشاورزی، نیاز به برق بیشتر از قبل شده است. از این رو کشاورزان و افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، نیاز به انشعاب برق دارند. داشتن انشعاب برق به شرایط و مراحل خاصی نیاز دارد. اینکه شرایط واگذاری انشعاب برق کشاورزی چیست و چه مراحل و اقداماتی باید طی شود، سؤال‌هاییست که در ادامه این مقاله بررسی می‌کنیم.

شرایط واگذاری انشعاب برق است؟

واگذاری انشعاب برق کشاورزی

چه شما درخواست برقراری داشته باشید  چه خواستار هرگونه تغییر در مشخصات انشعاب برق باشید، باید شرایط درباره شما صداق کند:

حداقل یکی از دو شرط زیر را داشته باشید:

۱. اگر برای واحد مسکونی انشعاب می‌خواهید، باید واحد مسکونی آماده سکونت و استفاده باشد به این معنا که حداقل شامل یک اتاق، سرویس و آشپزخانه باشد.

۲. اگر واحد مورد نظر تجاری، عمومی و تولیدی است، باید آماده بهره برداری و استفاده باشد. در ضمن حداقل یک درب و حفاظ باشد.

شرایط واگذاری انشعاب برق کشاورزی که شرکت در نظر می‌گیرد، به شرح زیر است:

۱. اگر انشعاب برق برای قدرت درخواستی یا همان دیماند کمتر از 30 کیلووات باشد، بر حسب جریان محاسبه می‌شود.

۲. برای انشعاب به صورت هوایی مجموعه تا 20 کیلووات مجاز می‌باشد.

۳. اگر متقاضی دیماند کمتر از 40 کیلووات معادل 50 آمپر باشید، دیگر نیازی به احداث خطوط نیرورسانی و تأسیسات برق در داخل محدوده خدمات شهری ندارید.

۴. اگر محدوده درخواست از 30 کیلووات تا 150 کیلووات باشد، از واگذاری زمین پست معاف هستید.

۵. اگر محدوده درخواست از 150 کیلووات تا 250 کیلووات باشد، با توجه به تشخیص شرکت باید زمین پست واگذار شود.

۶. اگر محدوده درخواست از 250 کیلووات بیشتر باشد، واگذاری زمین پست قطعی است

۷. اگر متقاضی برق خانگی روستایی و در فاصله کمتر از 200 متر از شبکه فشار ضعیف هستید، .احداث خطوط نیرو رسانی برای شما معاف است. ضمن اینکه متقاضیان روستانشین، باید هزینه‌های مربوط به اقدامات انشعاب را خودشان پرداخت کنند.

۸. اگر متقاضی انشعاب برق از خارج از محدوده خدمات شهری هستید، احداث تأسیسات بستگی به نظر شرکت دارد. اگر تأمین برق به تشخیص شرکت از شبکه (خط) موجود مقدور نباشد، احداث تأسیسات بر عهده متقاضی است.

۹. بیش از یک انشعاب برای یک محل با یک کاربری، غیر مجاز است.

شرایط زیر توسط شرکت کاملا بررسی می‌شود:

شرایط واگذاری انشعاب برق کشاورزی

۱. محل مورد نظر مشکلی برای بهره برداری نداشته و آماده استفاده باشد.

۲. نوع درخواست متقاضی باید با نوع فعالیت محل مورد نظر مطابقت داشته باشد.

۳. رعایت تمامی مسائل حریم برق ضروری است.

۴. س از بررسی این موارد، فاصله محل متقاضی تا پست ترانسفورماتور اندازه گیری می‌شود و قدرت ترانسفورماتور را در فرم بازدید ثبت می‌کنند.

۵. به متقاضی یک شماره شناسایی 16 رقمی داده می‌شود و در فرم بازدید باید ثبت گردد. این کد 16 رقمی نشان دهنده موقعیت و آدرس انشعاب از نظر جغرافیایی است. این کد روی درب ساختمان به نحوی که باعث مخدوش درب نگردد، نوشته می‌شود.

۶. سپس بر اساس نوع فعالیت، باید قدرت درخواستی بررسی شود تا میزان آمپر و تعداد فاز متناسب با آن تأیید یا رد شود.

۷. کروکی محل تأسیسات به صورت دقیق و استانداردی که مد نظر شرکت می‌باشد، تهیه و رسم می‌گردد.

۸. طرح پیشنهادی خود را هم در صورت نیاز به شبکه تأسیسات ارائه دهید.

۹. محل نصب کنتور علامت گذاری می‌شود.

۱۰. نام شرکت پیمانکاری که طرف قرارداد با شرکت توزیع برق می‌باشد در فرم بازدید ثبت می‌شود و امضاء می‌گردد.

۱۱. شرایط محل نصب کنتور دائم را نیز باید مورد بررسی قرار داد به این صورت که:

۱۲. سطح آن صاف باشد و هیچ فراز و نشیبی نداشته باشد.

۱۳. جایگاه آن طوری باشد که روشنایی مناسب جهت خواندن شماره آسان باشد.

۱۴. درب محل به هنگام باز یا بسته شدن، با کنتور برخورد نکند.

۱۵. ترجیحاً در مکانی که رطوبت دارد، نصب نگردد.

چه مدارکی برای درخواست شرایط واگذاری انشعاب برق کشاورزی لازم است؟

چه مدارکی برای درخواست انشعاب برق کشاورزی لازم است؟

با توجه به اینکه در کدام دسته از افراد زیر هستید، می‌توانید درخواست انشعاب برق دهید:

 • اگر متقاضی انشعاب برق خانگی هستید، درخواست خود را ارائه دهید.
 • اگر جزء متقاضیان کشاورزی هستید: ارائه پروانه بهره برداری معتبر از سازمان آب منطقه‌ای یا جهاد کشاورزی با قید قدرت و زمان اعتبار کافی است.
 • متقاضیان صنعتی نیز با ارائه پروانه کسب معتبر یا گواهی فعالیت صنعتی از اتحادیه صنوف مربوطه یا اتحادیه شرکت‌های تعاونی صنعتی می‌توانند درخواست دهند.
 • رائه یکی از مدارک مقابل برای مشترکین صنعتی دیماندی کافیست: جواز تاسیس، موافقت اصولی، کارت شناسائی، گواهی فعالیت صنعتی و پروانه بهره برداری معتبر.
 • برای متقاضیان عمومی هم ارائه نامه از ارگان مربوطه کفایت می‌کند.
 • متقاضیان سایر مصارف ارائه درخواست متقاضی

مدارک زیر نیز باید همراه هر متقاضی باشد:

 • قبض همسایه
 • اصل سند ملک یا پروانه ساختمانی معتبر

برای درخواست انشعاب برق کشاورزی چه اقداماتی باید انجام داد؟

مراحل زیر را برای شرایط واگذاری انشعاب برق کشاورزی دنبال کنید:

 •  به خدمات مشترکین قسمت مربوطه واحد پذیرش متقاضی مراجعه کنید؛
 •  فرم تقاضای برق در واحد پذیرش را پر کنید؛
 • سپس زمان بازدید و تهیه کروکی یا طرح، توسط مسئول پذیرش به شما اعلام می‌گردد؛
 • سپس فیش‌های مربوطه را از واحد خدمات مشترکین تهیه نمایید؛
 • پس از آنکه فیش‌ها را از واحد خدمات دریافت نمودید، فیش‌های پرداخت شده را به واحد خدمات مشترکین جهت کنترل نهائی ارائه دهید؛
 • در انتها به واحد نصب انشعاب جهت نصب کنتور مراجعه نمایید.

هزینه واگذاری انشعاب برق کشاورزی چقدر است؟

در شرایط واگذاری انشعاب برق کشاورزی فروش انشعاب‌هایی که قدرتی کمتر از 30 کیلووات به صورت آمپری نیاز دارند، همچنین فروش انشعاب با قدرت ۳۰ کیلووات به صورت کیلوواتی است. هزینه انشعابات غیردیماند نیز در قسمت بعدی بررسی می‌گردد.

نکات مهم در خصوص هزینه انشعابات غیردیماندی

  بعد از اینکه شرکت امکانات مهم و ضروری جهت برقراری و یا تغییر انشعاب برق مورد نیاز متقاضی را بررس کرد، موارد زیر حائز اهمیت هستند:

 • حساب بدهی متقاضی به شرکت توزیع برق بابت بهای برق یا هزینه‌هایی که برای تأمین برق در محل مورد نظر یا هر محل دیگری نسبت به شرکت‌های تایعه وزارت نیرو صفر باشد؛
 •  در محل مورد نظر هیچ  انشعاب دیگری با همان کاربری وجود نداشته باشد.

جمع‌بندی

در این مقاله با شرایط واگذاری انشعاب برق کشاورزی آشنا شدیم. شما چه تجربه و نظری درباره شرایط واگذاری انشعاب برق کشاورزی دارید؟ آیا مطلبی که ما درباره شرایط واگذاری انشعاب برق کشاورزی گفتیم برای شما مفید بود؟ لطفا در قسمت دیدگاه‌ها نظرات و تجربیات خود را با ما و مخاطبان عزیزمان به اشتراک بگذارید.

10560 بازدید
نویسنده این مقاله
الهه زینالی
اشتراک گذاری

نظر خود را بیان کنید

 1. سلام کاش درباره شرایط دریافت انشعاب خانگی و صنعتی هم مقاله ای ارائه میکردید مخصوصا برای باغ ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


مطالب مرتبط